หน้าแรก / Home

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

โรงพยาบาลกงไกรลาศบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 โร […]

ชื่นชมนักรบเสื้อขาวโรงพยาบาลกงไกรลาศไปร่วมปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนามบุษราคัม จ.นนทบุรี

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ดร […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบกรองอากาศ สำหรับแบบ เลขที่ 2731(30 เตียง) หรือแบบใกล้เคียง โรงพยาบาลกงไกรลาศ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบกรองอากาศ สำหรับแบบ เลขที่ 2731(30 เตียง) หรือแบบใกล้เคียง โรงพยาบาลกงไกรลาศ

กิจกรรม Big Cleaning Day โรงพยาบาลกงไกรลาศ

นักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 โรงพยาบาลกงไกรลาศ

วันที่ 28 มีนาคม 2564 เวล […]

ประกาศรายบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง “พนักงานบริการ” , ตำแหน่ง “พนักงานช่วยเหลือคนไข้

วันที่ 21 มีนาคม 2564 รับทีมเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานของ อสม. เคาะประตูบ้านให้ความรู้เรื่องการฉีดวัคซีนโควิด-19 และคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน

วันที่ 21 มีนาคม 2564 เวล […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะบริการทางการแพทย์ รายการรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง “พนักงานบริการ” และ ตำแหน่ง “พนักงานช่วยเหลือคนไข้”

ประชุมแนวทางการส่งตรวจตัวอย่างการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV.DNA Test และการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม HPV วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๑๕๖๔ ณ ห้องประชุมสสอ.กงไกรลาศ

เจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลกงไกรลาศ ร่วมกับผู้นำชุมชนและอสม. เขต รพ.กงไกรลาศ ร่วมดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้