หน้าแรก / Home

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบกรองอากาศ สำหรับแบบ เลขที่ 2731(30 เตียง) หรือแบบใกล้เคียง โรงพยาบาลกงไกรลาศ

กิจกรรม Big Cleaning Day โรงพยาบาลกงไกรลาศ

นักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 โรงพยาบาลกงไกรลาศ

วันที่ 28 มีนาคม 2564 เวล […]

ประกาศรายบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง “พนักงานบริการ” , ตำแหน่ง “พนักงานช่วยเหลือคนไข้

วันที่ 21 มีนาคม 2564 รับทีมเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานของ อสม. เคาะประตูบ้านให้ความรู้เรื่องการฉีดวัคซีนโควิด-19 และคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน

วันที่ 21 มีนาคม 2564 เวล […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะบริการทางการแพทย์ รายการรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง “พนักงานบริการ” และ ตำแหน่ง “พนักงานช่วยเหลือคนไข้”

ประชุมแนวทางการส่งตรวจตัวอย่างการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV.DNA Test และการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม HPV วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๑๕๖๔ ณ ห้องประชุมสสอ.กงไกรลาศ

เจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลกงไกรลาศ ร่วมกับผู้นำชุมชนและอสม. เขต รพ.กงไกรลาศ ร่วมดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ

การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 […]

ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลกงไกรลาศร่วมกับกลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลกงไกรลาศ ออกหน่วยเชิงรุกให้บริการตรวจสุขภาพช่องฟัน

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

วันที่ 18 มกราคม 2564 โรงพยาบาลกงไกรลาศได้รับมอบเตียงและรถเข็น

เมื่วันที่ 18 มกราคม 2564 […]

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะบริการทางการแพทย์ ยานพาหนะบริการทางการแพทย์ รายการรถพยาบาลเคลือบสารต้นจุลชีพ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

กิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564

วันที่ 7 มกราคม 2564 โรงพ […]