ติดต่อเรา

ที่อยู่

148 หมู่ 4 ตำบลบ้านกร่าง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
64170

Email : im.kklh@gmail.com
เบอร์โทร : 055-691152, 055-625248-9,

โทรสาร : 055-691152 ต่อ 136