รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ, นักวิชาการสาธารณสุข, นักเทคนิคการแพทย์, เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน, พนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานประจำตึก