กิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563

วันที่ 3 มกราคม 2563 โรงพยาบาลกงไกรลาศ จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงเพลพระ
ณ หอประชุมคณะสงฆ์โรงพยาบาลกงไกรลาศ โดยได้นิมนต์พระครูสุพัฒนโสภณ
เจ้าคณะอำเภอกงไกรลาศ และพระภิกษุรวม 9 รูป มาประกอบพิธีให้ศิลให้พร
เพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 หรือปีหนูทอง
โดยมี นพ.กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล อดีตข้าราชการ
และตัวแทนจากทุกหน่วยงานมาร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมพียงกัน