ประชุมแนวทางการส่งตรวจตัวอย่างการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV.DNA Test และการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม HPV วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๑๕๖๔ ณ ห้องประชุมสสอ.กงไกรลาศ

เจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลกงไกรลาศ ร่วมกับผู้นำชุมชนและอสม. เขต รพ.กงไกรลาศ ร่วมดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ

การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้ออกติดตาม นิเทศงาน ผลการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 ณ เครือข่ายสุขภาพอำเภอกงไกรลาศ โดยมีนายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ และนายสรวุฒิ เอี่ยมนุ้ย สาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อำเภอกงไกรลาศ ให้การต้อนรับ ได้รับฟังการนำเสนอ ผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ ของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 และผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 ช่วงบ่ายลงเยี่ยมเสริมพลังพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกกแรตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรักรักและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแฝก

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

วันที่ 18 มกราคม 2564 โรงพยาบาลกงไกรลาศได้รับมอบเตียงและรถเข็น

เมื่วันที่ 18 มกราคม 2564

โรงพยาบาลกงไกรลาศได้รับมอบเตียงและรถเข็น เพื่อนำมาพัฒนาการให้บริการผู้ป่วย

นำโดย นางตุ๊ ทานะมัยและครอบครัว

และมีนายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ เป็นผู้รับมอบ

ขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้

จงดลบันดาลคุณ ครอบครัว ผู้ดูแลใกล้ชิด และบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลาย

มีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง และความก้าวหน้า