บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ และ ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย)

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง) ตำแหน่งพนักงานบริการ และ ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง)

ดาวน์โหลดเอกสาร

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักโภชนาการ และ พนักงานบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย)

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและกำหนด วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง) ตำแหน่งนักโภชนาการ ตำแหน่งพนักงานบริการ และ ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย)

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศแผนประมาณการรับ-จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566-2568

ไฟล์เอกสาร

ประกาศแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2566 (แผนการลงทุน เงินบำรุง)

ไฟล์เอกสาร

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง)

ดาวน์โหลดเอกสาร

อัตราค่าห้องและค่าอาหารของโรงพยาบาลกงไกรลาศ ปี พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ดาวน์โหลดเอกสาร