วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2562

วันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ เช้าวันนี้โรงพยาบาลกงไกรลาศได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมทั้งจัดให้มีการถวายคำสัตย์ปฏิญาณตนการเป็นพยาบาลที่ดี มีจริยธรรมและคุณธรรม สำหรับพยาบาลดีเด่นของโรงพยาบาลกงไกรลาศปีนี้ได้แก่ นางจันทนา เชื้อผู้ดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติงานผู้ป่วยนอก และนางทิพย์กมล ทองทุ่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านปรักรัก