ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ คปสอ. กงไกรลาศ ประจำปี 2563

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 คปสอ.กงไกรลาศได้จัดประชุมทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ณ หอประชุมคณะสงฆ์ รพ.กงไกรลาศ โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนมี MOPH เป็นค่านิยมร่วม และยึดแนวทางของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ซึ่งในวันนี้มีนายบุญเชิด เพช็รมาก สาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม นพ.กฤษณะ แก้วมูล ผอ.รพ.กงไกรลาศเป็นผู้บรรยายการจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2563 และมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของ คปสอ.กงไกรลาศ เข้าร่วมประชุมร่วม 50 คน