ต้อนรับคณะศึกษาดูงานยาเสพติดจากจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. โรงพยาบาลกงไกรลาศ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานยาเสพติดจากจังหวัดอุตรดิตถ์ นำทีมโดยนายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง ป้องกันจังหวัดอุตรดิตถ์ มีการนำเสนอผลการดำเนินงานโดยนางอักษร ผ่ามะนาว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนายวีรพันธ์ มีหนู นักจิตวิทยา พร้อมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันระหว่างทีมจังหวัดอุตรดิตถ์ และทีมอำเภอกงไกรลาศ