รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) – พนักงานขับรถยนต์ – พนักงานรักษาความปลอดภัย

ด้วยโรงพยาบาลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย จะดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จ่ากเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุงโรงพยาบาล) จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้