วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลกงไกรลาศได้รับมอบเงินบริจาค เพื่อนำมาพัฒนาการให้บริการผู้ป่วย

 

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

โรงพยาบาลกงไกรลาศได้รับมอบเงินบริจาคจำนวน 121,650.-บาท เพื่อนำมาพัฒนาการให้บริการผู้ป่วย

นำโดย

  1. คุณวริษา  เศรษฐวิพัฒนชัย
  2. คุณศศิธร  วรชัยวัฒน์
  3. คุณสุมาลี  พิพัฒน์วีรวัฒน์
  4. คุณรุ่งนภา  วรชัยวัฒน์

และมีนายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ เป็นผู้รับมอบ

ขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้

จงดลบันดาลคุณ ครอบครัว ผู้ดูแลใกล้ชิด และบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลาย

มีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง และความก้าวหน้า