วันที่ 30 ตุลาคม 2561 รับมอบเครื่องผลิตก๊าซออกซิเจนจากสโมสรโรตารี

พิธีมอบเครื่องผลิตก๊าซออกซิเจนจากสโมสรโรตารีให้แก่โรงพยาบาลกงไกรลาศ

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2561 โรงพยาบาลกงไกรลาศได้รับมอบเครื่องผลิตก๊าซออกซิเจน จำนวน 2 เครื่อง จากสโมสรโรตารี นำโดยนายกสโมสรโรตารีสุโขทัย นายสุนทร สุคนธ์พานิช โดยมีนายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ เป็นผู้รับมอบ