รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) – เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน – ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย – พนักงานช่วยเหลือคนไข้ – พนักงานรักษาความปลอดภัย

ด้วยโรงพยาบาลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย จะดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จ่ากเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุงโรงพยาบาล) จำนวน ๔ อัตรา