กิจกรรมเยี่ยมสำรวจโรงพยาบาลจากทีมพี่เลี้ยงคุณภาพ จังหวัดสุโขทัย (Quality Learning Network) ณ หน่วยงานโรงพยาบาลกงไกรลาศ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลโดยเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่ ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลด้วยระบบพี่เลี้ยง (Quality Learning Network) ของจังหวัดสุโขทัย ณ หน่วยงานโรงพยาบาลกงไกรลาศ

[Best_Wordpress_Gallery id=”68″ gal_title=”กิจกรรมเยี่ยมสำรวจโรงพยาบาลจากทีมพี่เลี้ยงคุณภาพ จังหวัดสุโขทัย (Quality Learning Network)”]