ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

วันที่ 18 มกราคม 2564 โรงพยาบาลกงไกรลาศได้รับมอบเตียงและรถเข็น

เมื่วันที่ 18 มกราคม 2564

โรงพยาบาลกงไกรลาศได้รับมอบเตียงและรถเข็น เพื่อนำมาพัฒนาการให้บริการผู้ป่วย

นำโดย นางตุ๊ ทานะมัยและครอบครัว

และมีนายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ เป็นผู้รับมอบ

ขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้

จงดลบันดาลคุณ ครอบครัว ผู้ดูแลใกล้ชิด และบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลาย

มีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง และความก้าวหน้า

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

กิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564

วันที่ 7 มกราคม 2564 โรงพยาบาลกงไกรลาศ จัดกิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่
โดยได้นิมนต์พระภิกษุรวม 9 รูป มาประกอบพิธีให้ศิลให้พร เพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564
โดยมี นพ.กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
และตัวแทนจากทุกหน่วยงานมาร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมพียงกัน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ดาวน์โหลดการรับสมัครเอกสาร

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานขับรถ