อัตราค่าห้องและค่าอาหารของโรงพยาบาลกงไกรลาศ ปี พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร

แนวทางการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือวัยรุ่นที่ประสบปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลกงไกรลาศ ร่วมกับโรงพยาบาลกงไกรลาศ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโควิด 19 ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ ณ อาคารอเนกประสงค์ PCU. รพ.กงไกรลาศ

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2565 ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงพระชนมพรรษา 70 พรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

รายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ โรงพยาบาลกงไกรลาศ

รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้