ประกาศแผนประมาณการรับ-จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566-2568

ไฟล์เอกสาร

ประกาศแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2566 (แผนการลงทุน เงินบำรุง)

ไฟล์เอกสาร

อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประเภทครุภัณฑ์

อนุมัติแผนจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ยาและวัสดุเภสัชกรรม)

อนุมัติแผนจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์)


อนุมัติแผนจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วัสดุทันตกรรม)

อนุมัติแผนจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วัสดุทั่วไป)

อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อนุมัติปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 ของโรงพยาบาลกงไกรลาศ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา ,นักวิชาการสารธารณสุข 2 อัตรา ,นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ,เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1 อัตรา ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 6 อัตรา และพนักงานประจำตึก 1 อัตรา