ประมูลขายทอดตลาดวัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีขายทอดตลาด

เอกสาร

ประมูลขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีขายทอดตลาด

เอกสาร

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเภทวัสดุทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนการจัดซื้อยาและวัสดุเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดาวโหลดเอกสาร

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ดาวโหลดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงพยาบาลกงไกรลาศ โดยวิธีเช่า

ดาวโหลดเอกสาร

ประกาศเชิญชวนผู้สนใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงพยาบาลกงไกรลาศ โดยวิธีเช่า

ดาวโหลดเอกสาร

ประกาศแผนประมาณการรับ-จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566-2568

ไฟล์เอกสาร

ประกาศแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2566 (แผนการลงทุน เงินบำรุง)

ไฟล์เอกสาร