ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศร่างประกาศราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประมูลขายทอดตลาดวัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีขายทอดตลาด

เอกสาร

ประมูลขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีขายทอดตลาด

เอกสาร

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเภทวัสดุทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนการจัดซื้อยาและวัสดุเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดาวโหลดเอกสาร

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ดาวโหลดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงพยาบาลกงไกรลาศ โดยวิธีเช่า

ดาวโหลดเอกสาร

ประกาศเชิญชวนผู้สนใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงพยาบาลกงไกรลาศ โดยวิธีเช่า

ดาวโหลดเอกสาร