ประกาศแผนประมาณการรับ-จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566-2568

ไฟล์เอกสาร

ประกาศแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2566 (แผนการลงทุน เงินบำรุง)

ไฟล์เอกสาร

อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประเภทครุภัณฑ์

อนุมัติแผนจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ยาและวัสดุเภสัชกรรม)

อนุมัติแผนจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์)


อนุมัติแผนจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วัสดุทันตกรรม)

อนุมัติแผนจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วัสดุทั่วไป)

อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อนุมัติปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 ของโรงพยาบาลกงไกรลาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบกรองอากาศ สำหรับแบบ เลขที่ 2731(30 เตียง) หรือแบบใกล้เคียง โรงพยาบาลกงไกรลาศ