โรงพยาบาลกงไกรลาศบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลกงไกรลาศและสาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้แก่ประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มี 7 โรคเรื้อรัง รวมจำนวน 170 คน โดยวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 จะทำให้ผู้ได้รับวัคซีนเกิดภูมิคุ้มกันไม่ให้มีการติดเชื้อ หรือหากติดเชื้อก็จะไม่ป่วยด้วยอาการรุนแรง จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนทุกท่านร่วมใจกันฉีดวัคซีน โดยสามารถขอจองรับวัคซีนได้ที่โรงพยาบาล และ รพ.สต.ทุกแห่งที่อยู่ใกล้บ้าน