ชื่นชมนักรบเสื้อขาวโรงพยาบาลกงไกรลาศไปร่วมปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนามบุษราคัม จ.นนทบุรี

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมผู้บริหารจังหวัดสุโขทัย จัดพิธีส่งตัวนักรบเสื้อขาวจังหวัดสุโขทัย สู่โรงพยาบาลสนามบุษราคัม และวันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศและคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมให้กำลังใจและส่งตัวนางระพีพรรณ เสลาฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นจิตอาสาเดินทางไปปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนามบุษราคัม เมืองทองธานี จังหวัดนนทุบุรี เป็นเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่มีการระบาดและติดเชื้อเป็นจำนวนมากในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล