การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้ออกติดตาม นิเทศงาน ผลการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 ณ เครือข่ายสุขภาพอำเภอกงไกรลาศ โดยมีนายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ และนายสรวุฒิ เอี่ยมนุ้ย สาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อำเภอกงไกรลาศ ให้การต้อนรับ ได้รับฟังการนำเสนอ ผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ ของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 และผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 ช่วงบ่ายลงเยี่ยมเสริมพลังพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกกแรตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรักรักและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแฝก