ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลกงไกรลาศร่วมกับกลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลกงไกรลาศ ออกหน่วยเชิงรุกให้บริการตรวจสุขภาพช่องฟัน