รับการนิเทศติดตามงาน รอบที่ 1 ปี 2563

วันที่ 23 มกราคม 2563 คปสอ.กงไกรลาศ รับการนิเทศติดตามงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 นำโดย ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และคณะได้นิเทศงานและติดตามผลการดำเนินงานสาธารณสุขตาม Agenda base, Functional base และ Area base โดยมี นายกฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศและนายบุญเชิด เพ็ชรมาก สาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะนิเทศ

ในวันเดียวกันนี้ ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จึงได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดให้บริการคลินิกให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ ซึ่งโรงพยาบาลกงไกรลาศเปิดให้บริการทุกวันพุธ เวลา 13.00-16.00 น. โดยแพทย์และเภสัชกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์จากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข