บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา ,นักวิชาการสารธารณสุข 2 อัตรา ,นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ,เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1 อัตรา ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 6 อัตรา และพนักงานประจำตึก 1 อัตรา