โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดูแลและให้บริการประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่สนองโครงการหรือกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ 4 ครั้ง จังหวัดสุโขทัยได้กำหนดให้จัดโครงการฯ ครั้งที่ 3 ณ อำเภอกงไกรลาศ (สถานที่โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา) ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งโรงพยาบาลกงไกรลาศได้มีส่วนร่วมในการให้บริการหน่วยแพทย์ทั่วไป บริการทันตกรรม บริการตรวจสุขภาพจิต บริการตรวจตา บริการแพทย์แผนไทย บริการให้ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ(AED) รับบริจาคโลหิต รับบริจาคอวัยวะและดวงตา ทั้งนี้มีผู้รับบริการกว่า 200 คน