กิจกรรมสานสัมพันธ์ความรักความสามัคคี

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร (HBD) โรงพยาบาลกงไกรลาศ ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ความรักความสามัคคีปี 2562 ขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรักความผูกพันธ์องค์กร เกิดความสามัคคี นำไปสู่ค่านิยม MOPH ของกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นพ.กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานในพิธีเปิด และมีเจ้าหน้าที่มาร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน