ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 ลงวัยที่ 12 กันยายน 2561 ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เนื่องจาก ข้อมูลสาระสำคัญเอกสารส่วนที่ 2 รายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ถูกต้องครบครัน

จังหวัดสุโขทัย ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว