วันที่ 20 กันยายน 2561 เยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด

ด้วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กำหนดเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินคุณภาพงานบำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาและสารเสพติด ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น.

[Best_Wordpress_Gallery id=”71″ gal_title=”วันที่ 20 กันยายน 2561 คณะผู้เยี่ยมประเมินและรับรองสถานพยาบาลยาเสพติด”]