ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

วันที่ 18 มกราคม 2564 โรงพยาบาลกงไกรลาศได้รับมอบเตียงและรถเข็น

เมื่วันที่ 18 มกราคม 2564

โรงพยาบาลกงไกรลาศได้รับมอบเตียงและรถเข็น เพื่อนำมาพัฒนาการให้บริการผู้ป่วย

นำโดย นางตุ๊ ทานะมัยและครอบครัว

และมีนายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ เป็นผู้รับมอบ

ขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้

จงดลบันดาลคุณ ครอบครัว ผู้ดูแลใกล้ชิด และบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลาย

มีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง และความก้าวหน้า

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะบริการทางการแพทย์ ยานพาหนะบริการทางการแพทย์ รายการรถพยาบาลเคลือบสารต้นจุลชีพ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(เงินบำรุง) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า