โครงการตลาดผักปลอดสารพิษเป็นโครงการภายใต้นโยบาย Green & Clean Hospital และโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

          โครงการตลาดผักปลอดสารพิษเป็นโครงการภายใต้นโยบาย Green & Clean Hospital และโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โดยความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลกงไกรลาศและภาคีเครือข่าย ได้แก่ กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษของชุมชน หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแฝก  โดยกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษของชุมชนได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก ผักปลอดสารพิษที่นำมาจำหน่ายเป็นที่ไม่ใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง ผักปลอดสารพิษนำมาจำหน่ายให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกงไกรลาศ ญาติผู้มารับบริการ รวมไปถึงประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทุกคนได้รับประทานผักปลอดสารพิษที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และเป็นการส่งเสริมการลดการใช้สารเคมีในการปลูกผักที่ส่งผลเสียกับสิ่งแวดล้อมด้วย โดยจำหน่ายผักปลอดสารพิษทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30 -09.30 น. หน้าอาคารคลินิกพิเศษโรงพยาบาลกงไกรลาศ

[Best_Wordpress_Gallery id=”40″ gal_title=”โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย”]