วันที่ 8 มกราคม 2561 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข

          วันที่ 8 มกราคม 2561 นายแพทย์สมศักดิ์ นุกูลอุดมพานิชย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้มานิเทศงาน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 ของ คปสอ. อำเภอกงไกรลาศ โดยมีนายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศและคณะเจ้าหน้าที่ คปสอ. กงไกรลาศให้การต้อนรับ

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”39″ gal_title=”วันที่ 8 มกราคม 2561 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข”]