8 กันยายน 2560 ยินดีต้อนรับคณะตรวจมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบำบัด

 

วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. นพ.กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกงไกรลาศ ต้อนรับคณะตรวจประเมินมาตรฐานงานกายภาพบำบัด จากเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัด เขตบริการสุขภาพที่ 2 โดยมีคุณนันทวัน  ปิ่นมาศ  นักกายภาพบำบัดชำนาญการ  โรงพยาบาลพุทธชินราช เป็นประธานฯ ผลสรุป โรงพยาบาลกงไกรลาศผ่านการประเมินมาตรฐานงานกายภาพบำบัด ประจำปี 2560

[Best_Wordpress_Gallery id=”13″ gal_title=”8 กันยายน 2560″]