นักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 โรงพยาบาลกงไกรลาศ

วันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. นพ.กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศและเจ้าหน้าที่ ส่งตัวนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 นางพัฒนศิริ สำราญพิศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เดินทางไปโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อร่วมทีมแพทย์และพยาบาลดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหอผู้ป่วย Cohort ward โรงพยาบาลแม่สอด เป็นเวลา 2 สัปดาห์ จึงขออวยพรให้ภารกิจประสบความสำเร็จ ปลอดภัย และเดินทางไปกลับโดยสวัสดิภาพ