วันที่ 18 มกราคม 2564 โรงพยาบาลกงไกรลาศได้รับมอบเตียงและรถเข็น

เมื่วันที่ 18 มกราคม 2564

โรงพยาบาลกงไกรลาศได้รับมอบเตียงและรถเข็น เพื่อนำมาพัฒนาการให้บริการผู้ป่วย

นำโดย นางตุ๊ ทานะมัยและครอบครัว

และมีนายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ เป็นผู้รับมอบ

ขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้

จงดลบันดาลคุณ ครอบครัว ผู้ดูแลใกล้ชิด และบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลาย

มีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง และความก้าวหน้า