กิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564

วันที่ 7 มกราคม 2564 โรงพยาบาลกงไกรลาศ จัดกิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่
โดยได้นิมนต์พระภิกษุรวม 9 รูป มาประกอบพิธีให้ศิลให้พร เพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564
โดยมี นพ.กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
และตัวแทนจากทุกหน่วยงานมาร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมพียงกัน