โรงพยาบาลกงไกรลาศรับมอบกระเป๋าปฐมพยาบาล จำนวน 10 ใบ จาก ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

วันนี้(12 พฤศจิกายน 2563) นพ.กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศและคณะเจ้าหน้าที่ ได้รับมอบกระเป๋าปฐมพยาบาล จำนวน 10 ใบ จาก ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. สำหรับใส่ยาและเวชภัณฑ์ เพื่อบริการแก่ประชาชนอำเภอกงไกรลาศ โรงพยาบาลกงไกรลาศ ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไป