มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid 19 คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลกงไกรลาศ

ประชาสัมพันธ์
เนื่องด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid 19
คลีนิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรงพยาบาลกงไกรลาศขอแจ้งให้ผู้รับบริการทราบดังนี้
1.ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่นัดรับยาในคลีนิกโรงพยาบาล นับตั้งแต่วันศุกที่27 มีค.นี้เป็นต้นไป
ผู้ที่ไม่ได้นัดเจาะเลือดชุดใหญ่ประจำปีขอให้ท่านรอรับยาอยู่ที่บ้าน ไม่ต้องเดินทางเข้ามา
ส่วนผู้ที่มีนัดเจาะเลือด ให้ท่านมาตามนัดเพื่อเจาะเลือด พบแพทย์

2.ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่รับยาในคลีนิกโรงพยาบาลนับตั้งแต่วันอังคารที่ 31 มีค.เป็นต้นไป ให้ทุกท่านมาตามนัดปกติ ตรวจเลือดวัดความดันแล้วกลับบ้านได้ทันที ทาง รพ จะส่งยาตามไปให้ที่บ้าน
ยกเว้นคนที่ตรวจเลือดชุดใหญ่ประจำปีหรือคนที่มีระดับน้ำตาลสูงต้องรอพบแพทย์

3.ผู้ป่วยโรคไต ที่รับยาในโรงพยาบาลนับตั้งแต่วันจันทร์ที่30 มีค.เป็นต้นไปให้ทุกท่านมาตามนัดปกติ เจาะเลือดวัดความดันแล้วกลับบ้านได้ทันที ทาง รพ จะส่งยาตามไปให้ที่บ้าน
ยกเว้นคนที่ผลเลือดผิดปกติ หรือเป็นโรคไตระยะที่ 4 ,5 ให้รอพบแพทย์
4.ผู้ป่วยรับยาคลีนิกวาฟาริน ให้มาตามนัดปกติ ตรวจเลือดรับยาในช่องทางด่วน

สำหรับผู้ที่ต้องอยู่รอพบแพทย์ ทาง รพ ได้จัดทำช่องทางด่วนไว้ให้ทุกขั้นตอนเพื่อลดระยะเวลาในการอยู่โรงพยาบาลให้รวดเร็ว
ขึ้น

# หมายเหตุ แนวทางข้างต้นยกเว้นคนไข้จากตำบลท่าฉนวน งดมา รพ ทุกกรณี ทางรพ ส่งยาให้ที่บ้านทุกคน