ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน)และขึ้นบัญชีฯ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ และ นักวิชาการสาธารณสุข