ประกาศโรงพยาบาลกงไกรลาศ เรื่อง ขอยกเลิกการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายเดือน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

ประกาศโรงพยาบาลกงไกรลาศ เรื่อง ขอยกเลิกการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายเดือน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

Download เอกสาร