ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา

 

1.cefotaxime 1g vial ดาวน์โลหด

2.Insulin 10 ml vial ดาวน์โหลด

3.NSS 100 ml ดาวน์โหลด

4.NSS 1000 ml ดาวน์โหลด

5.Ranitidine injection ดาวน์โหลด

6.Sodium valproated ดาวน์โหลด

7.เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ ดาวน์โหลด

8.เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ ดาวน์โหลด