ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา

 

1.เวชภัณฑ์ยา 4 รายการ  ดาวน์โหลด

 

2.Lidocaine viscous  ดาวน์โหลด

 

3.Metronidazole  ดาวน์โหลด

 

4.Rabie vaccine   ดาวน์โหลด

 

5.sitagliptin 100 mg tablet  ดาวน์โหลด