ประกาศโรงพยาบาลกงไกรลาศ ยกเลิกการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศโรงพยาบาลกงไกรลาศ

เรื่อง ยกเลิกการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายเดือน)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดเอกสาร