7 พฤศจิกายน 2560 การประชุมทีมงานผู้รับผิดชอบและประสานงานงานวัณโรคระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. นพ.กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกงไกรลาศเป็นประธานเปิดการประชุมทีมงานผู้รับผิดชอบและประสานงานงานวัณโรคระดับอำเภอ เพื่อสรุปผลงานปีงบประมาณ 2560 และชี้แจงสถานการณ์โรควัณโรคในพื้นที่ ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานวัณโรค ตามนโยบาย ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2561 ณ หอประชุมคณะสงฆ์โรงพยาบาลกงไกรลาศ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

[Best_Wordpress_Gallery id=”32″ gal_title=”ประชุมทีมงานผู้รับผิดชอบและประสานงานงานวัณโรคระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2560″]