16 สิงหาคม 2560 รับทีมศึกษาถอดบทเรียนรู้นางฟ้าท่าฉนวน

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 นพ.พิศิษฎ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 และคณะเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาการดำเนินงานและประชุมถอดบทเรียนกระบวนการชุมชนบำบัด บำบัดในชุมชน กระบวนการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด “โครงการนางฟ้าท่าฉนวน” อำเภอกงไกรลาศ จ.สุโขทัย โดยมีนายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอกงไกรลาศ นพ.กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ นำเสนอผลงานโดย พ.ต.ท.สมนึก นวลคำ สวญ.สภ.ท่าฉนวน นางไพรพณี ปิ่นดี ผอ.รพ.สต.บ้านน้ำเรื่อง และนายนรินทร์ จิตรพินิจ กำนันตำบลท่าฉนวน

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”7″ gal_title=”ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 ศึกษาการดำเนินงานและประชุมถอดบทเรียนกระบวนการชุมชนบำบัด 16 สิงหาคม 2560″]