ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง “พนักงานบริการ” และ ตำแหน่ง “พนักงานช่วยเหลือคนไข้”