ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(เงินบำรุง) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(เงินบำรุง) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข