คัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ และ COVID-19

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลาประมาณ 10.00 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เดินทางมาเยี่ยมประชาชนชาวอำเภอกงไกรลาศ ณ โรงแรมสุโขทัยพรเจริญ รีสอร์ทแอนด์สปา โรงพยาบาลกงไกรลาศ และเครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ ได้ออกให้บริการคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมต้อนรับกว่า 700 คน ทั้งนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ จำนวน 7 คน ทุกรายไม่มีความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19