รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) – นักเทคนิคการแพทย์ – นักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศโรงพยาบาลกงไกรลาศ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) – นักเทคนิคการแพทย์ – นักวิชาการสาธารณสุข