ติดต่อเรา

ที่อยู่:
148 หมู่ 4 ตำบลบ้านกร่าง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
64170
E-mail: im.kklh@gmail.com
โทร: 055-691152, 055-625248-9, 055-691152 ต่อ 136