จำนวนผู้เข้าชม

ผู้เข้าชม

หน้า|เข้าชม |ผู้เข้าชม

  • ภายในวัน: 46
  • ภายในสัปดาห์: 274
  • ภายในเดือน: 625
  • ออนไลน์: 1
ป้ายกำกับ

ประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา

 

1.cefotaxime 1g vial ดาวน์โลหด

2.Insulin 10 ml vial ดาวน์โหลด

3.NSS 100 ml ดาวน์โหลด

4.NSS 1000 ml ดาวน์โหลด

5.Ranitidine injection ดาวน์โหลด

6.Sodium valproated ดาวน์โหลด

7.เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ ดาวน์โหลด

8.เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ ดาวน์โหลด

 

ประกาศสำนักงานกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม นายช่างไฟฟ้า และพนักงานบริการ ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา

 

1.Aspirin 81 mg tablet  ดาวน์โหลด

 

2.Clindamycin injection  ดาวน์โหลด

 

3.Hyoscine 10 mg tablet  ดาวน์โลหด

 

4.เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ  ดาวน์โหลด

 

5.เวชภัณฑ์ยา 4 รายการ  ดาวน์โหลด

ประกาศโรงพยาบาลกงไกรลาศ เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายเดือน) ตำแนห่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา

 

1.เวชภัณฑ์ยา 4 รายการ  ดาวน์โหลด

 

2.Lidocaine viscous  ดาวน์โหลด

 

3.Metronidazole  ดาวน์โหลด

 

4.Rabie vaccine   ดาวน์โหลด

 

5.sitagliptin 100 mg tablet  ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

          โครงการตลาดผักปลอดสารพิษเป็นโครงการภายใต้นโยบาย Green & Clean Hospital และโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โดยความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลกงไกรลาศและภาคีเครือข่าย ได้แก่ กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษของชุมชน หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแฝก  โดยกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษของชุมชนได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก ผักปลอดสารพิษที่นำมาจำหน่ายเป็นที่ไม่ใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง ผักปลอดสารพิษนำมาจำหน่ายให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกงไกรลาศ ญาติผู้มารับบริการ รวมไปถึงประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทุกคนได้รับประทานผักปลอดสารพิษที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และเป็นการส่งเสริมการลดการใช้สารเคมีในการปลูกผักที่ส่งผลเสียกับสิ่งแวดล้อมด้วย โดยจำหน่ายผักปลอดสารพิษทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30 -09.30 น. หน้าอาคารคลินิกพิเศษโรงพยาบาลกงไกรลาศ
ผู้บริหารโรงพยาบาล

นายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Link