จำนวนผู้เข้าชม

ผู้เข้าชม

หน้า|เข้าชม |ผู้เข้าชม

  • ภายในวัน: 34
  • ภายในสัปดาห์: 175
  • ภายในเดือน: 728
  • ออนไลน์: 2
ป้ายกำกับ

ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด

หนังสือขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการคัดกรองตาต้อกระจกในผู้สูงอายุ ดาวน์โหลด
แนวทางการตรวจคัดกรองตาต้อกระจกในผู้สูงอายุปี 2561 ดาวน์โหลด
รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการมหกรรมตรวจคัดกรองโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา

 

1.cefotaxime 1g vial ดาวน์โลหด

2.Insulin 10 ml vial ดาวน์โหลด

3.NSS 100 ml ดาวน์โหลด

4.NSS 1000 ml ดาวน์โหลด

5.Ranitidine injection ดาวน์โหลด

6.Sodium valproated ดาวน์โหลด

7.เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ ดาวน์โหลด

8.เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ ดาวน์โหลด

 

ประกาศสำนักงานกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม นายช่างไฟฟ้า และพนักงานบริการ ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา

 

1.Aspirin 81 mg tablet  ดาวน์โหลด

 

2.Clindamycin injection  ดาวน์โหลด

 

3.Hyoscine 10 mg tablet  ดาวน์โลหด

 

4.เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ  ดาวน์โหลด

 

5.เวชภัณฑ์ยา 4 รายการ  ดาวน์โหลด

ประกาศโรงพยาบาลกงไกรลาศ เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายเดือน) ตำแนห่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด

ผู้บริหารโรงพยาบาล

นายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Link