จำนวนผู้เข้าชม

ผู้เข้าชม

หน้า|เข้าชม |ผู้เข้าชม

  • ภายในวัน: 31
  • ภายในสัปดาห์: 149
  • ภายในเดือน: 554
  • ออนไลน์: 2

ประกาศรับสมัครบุคลากร

ประกาศโรงพยาบาลกงไกรลาศ
เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายเดือน)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศโรงพยาบาล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายเดือน)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้บริหารโรงพยาบาล

นายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Link